مهندس نرم افزار ، متخصص و مشاور در حوزه طراحی و بهینه سازی بانک های اطلاعاتی، داشبوردهای هوش تجاری، سیستم های نرم افزاری Back-End، سرویس های ارتباطی و امنیت نرم افزار