کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ، متخصص و مشاور در حوزه شبکه های کامپیوتری و سیستم های مخابراتی و زیرساختی ، متخصص طراحی و توسعه شبکه فیبرنوری (FTTX)