کارشناس مهندسی برق قدرت ، متخصص GIS و نقشه برداری ماهواره ای RTK ، مشـاور پـروژه های نظارت تصویـری ، شبکه های وایـرلس و فیبـر نوری