کارشناس و مشاور فروش سخت افزار و راهبری خدمات پس از فروش ، متخصص سیستم های هوشمند سازی مدارس و سیستمهای نوین آموزشی، ارتباطات و پیگیری امور واحد فروش