مهندس فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارشناس تست و راه اندازی و پسیو شبکه های مبتنی بر کابلهای فیبر نوری ، آماده سازی بستر فیزیکی زیر ساخت شبکه