کارشناس حسابداری ، ۲۳ سال تجربه و تسلط بر سیستم های مالی-اداری ، خرید و فروش ، حقوق و دستمزد و بهای تمام شده ، مشاور توسعه سیستم های نرم افزار مالی و اداری