کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار،متخصص و مشاور در حوزه ی سیستم های مبتنی بر اوراکل ADF & BPM و داده کاوی , هوش تجاری , Data warehouse و j۲e